Verktøy til lindring av sceneskrekk 4 – Vennlige ansikt, Sikker oppførsel, Snakk sakte

Please sign up for the course before starting the lesson.

Hva du kan gjøre UNDER presentasjonen Se på et vennlig ansikt Oppfør deg på en sikker måte Snakk sakte og vokaliser  

Back to: Lær å presentere på en overbevisende måte > Verktøy til lindring av sceneskrekk