Verktøy til lindring av sceneskrekk 4 – Vennlige ansikt, Sikker oppførsel, Snakk sakte

Please sign up for the course before starting the lesson.

Back to: Lær å presentere på en overbevisende måte > Verktøy til lindring av sceneskrekk