Verktøy til lindring av scensskrekk 7 – Kjenn publikum, Kroppspråk

Please sign up for the course before starting the lesson.

Back to: Lær å presentere på en overbevisende måte > Verktøy til lindring av sceneskrekk