Talent Dynamics FLYT-modell

For å kunne jobbe effektivt med FLYT som en ressurs er det viktig å få kartlagt, og forstå, hva som skal til for å få både enkeltpersoner og team i FLYT.
Vi bruker verktøyet Talent Dynamics FLYT-analyse som er en ledende metode for kartlegging av FLYT. Verktøyet er utviklet av Roger James Hamilton og er basert på lang tradisjon og forskning med bakgrunn i det 5000 år gamle I Ching skapt av kinesiske keisere og læremestere.
Verktøyet benyttes i dag i bedrifter og organisasjoner i store deler av verden.

I denne modulen vil du få innsikt og forståelse av egen og andres FLYT-profil. For hver profil finnes det unike strategier for hvordan raskest komme i FLYT, hvilke roller, oppgaver og aktiviteter som gir energi og hva som stjeler energi.

Det viktigste for å bygge verdier er å maksimere egne naturlige styrker og de tingene som er lystbetont, og dermed ha energi og drivkraft til å møte de utfordringene som kommer. Når personer, team og bedrifter er i FLYT vil det naturlig nok også øke graden av tillit.

Back to: Bruk mer av ditt potensiale og nå dine mål med FLYT