Åpningsprinsipper Quiz

Please purchase the course before taking this quiz.
  1. Hva menes med utvikling?1
  2. Hvilke felter definerer man som sentrumsfelter?1
  3. Hvorfor er det viktig med sentrum i åpningsfasen?1
  4. Hvorfor er det viktig med utvikling?1
Back to: Åpningsprinsipper